12/10/2021

Перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях LQ

Небезпечні вантажі, упаковані в обмежених кількостях, мають велике поширення і використання, а значить і обсяг таких перевезень є значним. 

Оскільки небезпечні вантажі упаковуються в невеликих кількостях, вони становлять меншу небезпеку, і до їх перевезення застосовуються менш суворі вимоги.  

Небезпечні вантажі, упаковані в обмежених кількостях. Це як?

Небезпечні вантажі в обмежених кількостях можуть перевозитися тільки в комбінованій тарі (зовнішня й внутрішня тара) або у внутрішній тарі, обгорнутій в термоусадкову або таку, що розтягується, плівку.

Для жорсткої зовнішньої тари максимальна маса брутто упаковки з небезпечними вантажами в обмежених кількостях не повинна перевищувати 30 кг, а для внутрішньої тари, обгорнутої в термоусадкову або таку, що розтягується, плівку – 20 кг. Обмежується й кількість вмісту на внутрішню тару. 

Ви можете визначити максимальні кількості, встановлені ДОПНВ/ADR для небезпечних вантажів в обмежених кількостях у Переліку небезпечних вантажів на нашому сайті

Ідентифікація небезпечних вантажів в обмежених кількостях

Небезпечні вантажі в обмежених кількостях легко розпізнати за маркувальним знаком у вигляді ромба з зафарбованими верхнім та нижнім кутами. Цей знак розміром 100 х 100 мм наноситься на кожну упаковку. Допускається зменшення його розмірів до 50 х 50 мм для невеликих упаковок. У центрі знака може бути літера «Y», яка вказує, що упаковки можуть перевозитися також по повітрю. 

Небезпечний вантаж в обмежених кількостях

Якщо маркувальні знаки на упаковках для небезпечних вантажів в обмежених кількостях не видно зовні транспортного пакета, то на нього наноситься такий же самий маркувальний знак разом з написом «Транспортний пакет». 

Ідентифікувати небезпечний вантаж, упакований в обмежених кількостях, можна і за супровідними документами. Відправник зобов'язаний у письмовому вигляді вказати масу брутто таких вантажів. В деяких країнах цю інформацію водієві повинен у письмовому вигляді передавати навантажувач. 

ДОПНВ не передбачає складання транспортного документа на перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях, однак найчастіше для вказівки на перевезення такого вантажу в ньому проставляються літери «LQ» або «LTD QTY».

Вимоги, які повинні виконуватися при перевезенні небезпечних вантажів в обмежених кількостях

Незважаючи на застосування звільнень, під час перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях необхідно дотримуватися деяких положень ДОПНВ.

Упаковки з тарою, виготовленою з чутливих до вологи матеріалів, не повинні завантажуватися у відкриті транспортні засоби або контейнери.

Для виключення витікань рідких небезпечних вантажів, упаковки з маніпуляційними знаками повинні перевозитися у положенні, що відповідає цим знакам. 

Забороняється сумісне навантаження небезпечних вантажів, упакованих в обмежених кількостях, з вибуховими речовинами та виробами будь-якого типу, за винятком речовин і виробів підкласу 1.4 та № ООН 0161 і 0499.

Упаковки з небезпечними вантажами в обмежених кількостях повинні бути закріплені. 

Під час навантаження і розвантаження вантажів забороняється курити, в тому числі і електронні сигарети, поблизу транспортних засобів та всередині них.

Транспортні одиниці під час перевезення таких небезпечних вантажів загальною масою брутто понад 8 тонн спереду і ззаду позначаються відповідними маркувальними знаками розміром 250 × 250 мм. Такі самі вимоги до маркування розповсюджуються на контейнери, тільки маркувальні знаки розміщуються на них з 4-х сторін. 

Купіть маркувальні знаки для небезпечних вантажів в обмежених кількостях в магазині Лабораторії ADR

Маркування транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях

Якщо в транспортному засобі містяться інші небезпечні вантажі, для яких вимагається маркування у вигляді табличок оранжевого кольору, то позначати його маркувальними знаками для небезпечних вантажів в обмежених кількостях не обов'язково.

Перед заїздом на морський пором транспортні одиниці з небезпечними вантажами в обмежених кількостях також позначаються маркувальними знаками, незалежно від кількостей, що перевозяться. У цьому випадку знаки розміщуються з боків та позаду транспортної одиниці. 

Після вивантаження небезпечного вантажу всі маркувальні знаки з транспортних засобів обов'язково необхідно зняти. 

Заборонено проїжджати через тунелі категорії E на транспортних засобах з небезпечними вантажами, упакованими в обмежених кількостях, якщо їх маса брутто на транспортну одиницю перевищує 8 тонн.