6/12/2018

Перелік небезпечних вантажів, перевезення яких підлягає погодженню з Національною поліцією України

Скачати перелік небезпечних вантажів, перевезення яких підлягає погодженню з Національною поліцією України. Перелік відповідає положенням Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) з додатками, які набудуть чинності з 1 січня 2019 року, і може використовуватися до 30 червня 2021 року.

Визначені небезпечні вантажі під час перевезення у визначених кількостях і/або визначеним способом у випадку диверсії або використання в якості знаряддя при терористичних актах можуть призводити до швидких масових людських втрат. Такі небезпечні вантажі називають вантажами підвищеної небезпеки. Перелік вантажів підвищеної небезпеки наведено в главі 1.10 ДОПНВ.

В Україні одним із запобіжних заходів щодо актів незаконного втручання під час перевезеннях таких вантажів є обов'язкове погодження  маршруту перевезення небезпечного вантажу Національною поліцією України. 

Під час перевезення по території України небезпечних вантажів, які не відносяться до вантажів підвищеної небезпеки незалежно від кількості й способу перевезення, погодження  дорожнього перевезення небезпечного вантажу Національною поліцією України не потрібно. Також не підлягає погодженню з Національною поліцією України перевезення вантажів підвищеної небезпеки, якщо під час їх перевезення відповідно до положень ДОПНВ транспортний засіб не повинен маркіруватися табличками оранжевого кольору (наприклад, застосовується правило 1000 пунктів).

Перевезення вантажів підвищеної небезпеки без погодження  з уповноваженими підрозділами Національної поліції України, здійснюється в міжнародному сполученні винятково на маршрутах, перелік яких затверджено спільним наказом МВС України й Міністерства інфраструктури України від 02.03.2016 № 151/89.

Маршрути міжнародного перевезення небезпечних вантажів по яким перевезення вантажів підвищеної небезпеки може здійснюватися без узгодження з Національною поліцією України