Навчання ADR

Запишіться на курси ДОПНВ
 

м. Київ,
Вул. Пушкінська, 33.

м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 111, оф. 420.

Телефон:
 +38 (099) 002-32-33,

Навчання АДР:

+38 (099) 002-32-33

Електронна адреса:
glabadr@gmail.com

Також проводяться курси для персоналу, зайнятого у перевезенні небезпечних вантажів:
 

Ми навчили понад 20000 водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, більше 500 уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів та понад 70 викладачів інших регіональних центрів.Регистрация на курсы
Главная → ЗМІСТ (ДОПНВ 2023)

З М І С Т (ДОПНВ 2023)

Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів

Протокол про підписання

Вступ


Додаток А ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Й ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН І ВИРОБІВ

Частина 1 Загальні положення

Глава 1.1 Сфера охоплення й застосовність

1.1.1 Структура

1.1.2 Сфера охоплення

1.1.3 Винятки

1.1.4 Застосовність інших правил

1.1.5 Застосування стандартів

Глава 1.2 Визначення й одиниці виміру

1.2.1 Визначення

1.2.2 Одиниці виміру

1.2.3. Перелік скорочень

Глава 1.3 Підготовка працівників, що беруть участь у перевезенні небезпечних вантажів

1.3.1 Сфера охоплення й застосовність

1.3.2 Характер підготовки

1.3.3 Документація

Глава 1.4 Обов’язки учасників перевезення в сфері безпеки

1.4.1 Загальні заходи безпеки

1.4.2 Обов’язки основних учасників

1.4.3 Обов’язки інших учасників

Глава 1.5 Відступи

1.5.1 Тимчасові відступи

1.5.2 (Зарезервовано)

Глава 1.6 Перехідні заходи

1.6.1 Загальні положення

1.6.2 Посудини під тиском і посудини для класу 2

1.6.3 Вбудовані цистерни (автоцистерни), знімні цистерни й транспортні засоби-батареї

1.6.4 Контейнери-цистерни, переносні цистерни й БЕГК

1.6.5 Транспортні засоби

1.6.6 Клас 7

Глава 1.7 Загальні положення, що стосуються радіоактивних матеріалів

1.7.1 Сфера охоплення й застосування

1.7.2 Програма радіаційного захисту

1.7.3 Система керування

1.7.4 Спеціальні умови

1.7.5 Радіоактивні матеріали, що володіють іншими небезпечними властивостями

1.7.6 Недотримання

Глава 1.8 Перевірки та інші допоміжні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання вимог, що стосуються безпеки

1.8.1 Адміністративний контроль за небезпечними вантажами

1.8.2 Взаємна адміністративна допомога

1.8.3 Консультант з питань безпеки

1.8.4 Перелік компетентних органів і призначених ними організацій

1.8.5 Повідомлення про події, пов’язані з небезпечними вантажами

1.8.6 Заходи адміністративного контролю за видами діяльності, описуваними у розділах 1.8.7 і 1.8.8.

1.8.7 Процедури оцінки відповідності, видачі свідоцтв про офіційне затвердження типу й перевірок

1.8.8 Процедури оцінки відповідності газових балончиків

Глава 1.9 Обмеження, установлювані компетентними органами відносно перевезень

1.9.5 Обмеження, що стосуються тунелів

Глава 1.10 Положення, що стосуються забезпечення безпеки

1.10.1 Загальні положення

1.10.2 Навчання заходам безпеки

1.10.3 Положення, що стосуються перевезення вантажів підвищеної небезпеки


Частина 2 Класифікація

Глава 2.1 Загальні положення

2.1.1 Вступ

2.1.2 Принципи класифікації

2.1.3 Класифікація речовин, включаючи розчини й суміші (такі, як препарати й відходи), не зазначені за найменуванням

2.1.4 Класифікація зразків

2.1.5 Класифікація виробів у якості виробів, що містять небезпечні вантажі, н.з.к.

2.1.6 Класифікація відбракованої порожньої неочищеної тари

Глава 2.2 Положення, що стосуються окремих класів

2.2.1 Клас 1 Вибухові речовини та вироби

2.2.2 Клас 2 Гази

2.2.3 Клас 3 Легкозаймисті рідини

2.2.41 Клас 4.1 Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, речовини, що полімеризуються, й тверді десенсибілізовані вибухові речовини

2.2.42 Клас 4.2 Речовини, здатні до самозаймання

2.2.43 Клас 4.3 Речовини, що виділяють займисті гази при стиканні з водою

2.2.51 Клас 5.1 Окиснювальні речовини

2.2.52 Клас 5.2 Органічні пероксиди

2.2.61 Клас 6.1 Токсичні речовини

2.2.62 Клас 6.2 Інфекційні речовини

2.2.7 Клас 7 Радіоактивні матеріали

2.2.8 Клас 8 Корозійні речовини

2.2.9 Клас 9 Інші небезпечні речовини та вироби

Глава 2.3 Методи випробувань

2.3.0 Загальні положення

2.3.1 Випробування бризантних вибухових речовин типу A на ексудацію

2.3.2 Випробування нітроцелюлозних сумішей класу 4.1

2.3.3 Випробування легкозаймистих рідин класів 3, 6.1 і 8

2.3.4 Випробування для визначення плинності

2.3.5 Віднесення металоорганічних речовин до класів 4.2 і 4.3


Частина 3 Перелік небезпечних вантажів, спеціальні положення й винятки, пов’язані з обмеженими й звільненими кількостями

Глава 3.1 Загальні положення

3.1.1 Вступ

3.1.2 Належне відвантажувальне найменування

3.1.3 Розчини або суміші

Глава 3.2 Перелік небезпечних вантажів

3.2.1 Таблиця A. Перелік небезпечних вантажів

3.2.2 Таблиця В. Алфавітний покажчик речовин і виробів ДОПНВ

Глава 3.3 Спеціальні положення, застосовувані до деяких виробів або речовин

Глава 3.4 Небезпечні вантажі, упаковані в обмежених кількостях

3.4.7 Маркувальний знак для упаковок, що містять обмежені кількості

3.4.8 Маркувальний знак для упаковок, що містять обмежені кількості, що відповідають положенням глави 4 частини 3 Технічних інструкцій ІКАО

3.4.11 Використання транспортних пакетів

Глава 3.5 Небезпечні вантажі, упаковані у звільнених кількостях

3.5.1 Звільнені кількості

3.5.2 Тара

3.5.3 Випробування упаковок

3.5.4 Маркірування упаковок

3.5.5 Максимальне число упаковок у будь-якому транспортному засобі або контейнері

3.5.6 Документація


Частина 4 Положення, що стосуються використання тари й цистерн

Глава 4.1 Використання тари, включаючи контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів (КСМ) і великогабаритну тару

4.1.1 Загальні положення з упакування небезпечних вантажів у тару, включаючи КСМ і великогабаритну тару

4.1.2 Додаткові загальні положення використання, що стосуються КСМ

4.1.3 Загальні положення, що стосуються інструкцій з упакування

4.1.4 Перелік інструкцій з упакування

4.1.5 Спеціальні положення з упакування вантажів класу 1

4.1.6 Спеціальні положення з упакування вантажів класу 2 і вантажів інших класів, віднесених до інструкції з упакування Р200

4.1.7 Спеціальні положення з упакування органічних пероксидів (клас 5.2) і самореактивних речовин класу 4.1

4.1.8 Спеціальні положення з упакування інфекційних речовин (клас 6.2)

4.1.9 Спеціальні положення з упакування радіоактивних матеріалів

4.1.10 Спеціальні положення зі сумісного упакування

Глава 4.2 Використання переносних цистерн і багатоелементних газових контейнерів (БЕГК) «UN»

4.2.1 Загальні положення, що стосуються використання переносних цистерн для перевезення речовин класу 1 і класів 3–9

4.2.2 Загальні положення, що стосуються використання переносних цистерн для перевезення неохолоджених скраплених газів і хімічних продуктів під тиском

4.2.3 Загальні положення, що стосуються використання переносних цистерн для перевезення охолоджених скраплених газів

4.2.4 Загальні положення, що стосуються використання багатоелементних газових контейнерів (БЕГК) «UN»

4.2.5 Інструкції й спеціальні положення по переносних цистернах

Глава 4.3 Використання вбудованих цистерн (автоцистерн), знімних цистерн, контейнерів-цистерн і знімних кузовів-цистерн, корпуси яких виготовлені з металевих матеріалів, а також транспортних засобів-батарей і багатоелементних газових контейнерів (БЕГК)

4.3.1 Сфера застосування

4.3.2 Положення, застосовувані до всіх класів

4.3.3 Спеціальні положення, застосовувані до класу 2

4.3.4 Спеціальні положення, застосовувані до класів 1 і 3–9

4.3.5 Спеціальні положення

Глава 4.4 Використання цистерн, вбудованих цистерн (автоцистерн), знімних цистерн, контейнерів-цистерн і знімних кузовів- цистерн із армованих волокном пластмас (АВП)

4.4.1 Загальні положення

4.4.2 Експлуатація

Глава 4.5 Використання вакуумних цистерн для відходів

4.5.1 Використання

4.5.2 Експлуатація

Глава 4.6 (Зарезервовано)

Глава 4.7 Використання змішувально-зарядних машин (MEMU)

4.7.1 Використання

4.7.2 Експлуатація


Частина 5 Процедури відправлення

Глава 5.1 Загальні положення

5.1.1 Сфера застосування й загальні положення

5.1.2 Використання транспортних пакетів

5.1.3 Порожні неочищені тара (включаючи КСМ і великогабаритну тару), цистерни, MEMU, транспортні засоби й контейнери для перевезення вантажів навалом/насипом

5.1.4 Сумісне упакування

5.1.5 Загальні положення для класу 7

Глава 5.2 Маркування й знаки небезпеки

5.2.1 Маркування на упаковках

5.2.2 Знаки небезпеки на упаковках

Глава 5.3 Розміщення великих знаків небезпеки й маркування на контейнерах, БЕГК, MEMU, контейнерах-цистернах, переносних цистернах і транспортних засобах

5.3.1 Розміщення великих знаків небезпеки

5.3.2 Маркування у вигляді табличок оранжевого кольору

5.3.3 Маркувальний знак для речовин, що перевозяться при високій температурі

5.3.4 (Зарезервовано)

5.3.5 (Зарезервовано)

5.3.6 Маркувальний знак речовини, небезпечної для довкілля

Глава 5.4 Документація

5.4.0 Загальні положення

5.4.1 Транспортний документ на небезпечні вантажі й пов’язана з ним інформація

5.4.2 Свідоцтво про завантаження контейнера/ транспортного засобу

5.4.3 Письмові інструкції

5.4.4 Зберігання інформації, що стосується перевезення небезпечних вантажів

5.4.5 Приклад форми документа на небезпечні вантажі при мультимодальному перевезенні

Глава 5.5 Спеціальні положення

5.5.1 (Виключено)

5.5.2 Спеціальні положення, застосовувані до фумігованих вантажних транспортних одиниць (№ ООН 3359)

5.5.3 Спеціальні положення, застосовувані до перевезення сухого льоду (№ ООН 1845) і до упаковок і транспортних засобів і контейнерів, що містять речовини, що становлять небезпеку асфіксії при використанні для цілей охолодження або кондиціонування (такі, як лід сухий (№ ООН 1845), або азот охолоджений рідкий (№ ООН 1977), або аргон охолоджений рідкий (№ ООН 1951), або азот)

5.5.4 Небезпечні вантажі, що містяться в обладнанні, яке використовується або призначене для використання під час перевезення, прикріпленому до упаковок, транспортних пакетів, контейнерів або вантажних відділень або поміщеного в них


Частина 6 Вимоги до виготовлення й випробувань тари, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (КСМ), великогабаритної тари, цистерн і контейнерів для масових вантажів

Глава 6.1 Вимоги до виготовлення й випробувань тари

6.1.1 Загальні положення

6.1.2 Код для позначення типів тари

6.1.3 Маркування

6.1.4 Вимоги до тари

6.1.5 Вимоги до випробувань тари

6.1.6 Стандартні рідини для перевірки хімічної сумісності тари, включаючи КСМ, з поліетилену згідно з пунктами 6.1.5.2.6 і 6.5.6.3.5 відповідно

Глава 6.2 Вимоги до виготовлення й випробувань посудин під тиском, аерозольних розпилювачів, ємностей малих, що містять газ (газових балончиків), і касет паливних елементів, що містять скраплений займистий газ

6.2.1 Загальні вимоги

6.2.2 Вимоги, встановлені до посудин під тиском «UN»

6.2.3 Загальні вимоги, встановлені до посудин під тиском, крім посудин «UN»

6.2.4 Вимоги, встановлені до посудин під тиском, крім посудин «UN», які сконструйовані, виготовлені й випробувані відповідно до стандартів, на які зроблені посилання

6.2.5 Вимоги, встановлені до посудин під тиском, крім посудин «UN», які сконструйовані, виготовлені й випробувані не відповідно до стандартів, на які зроблені посилання

6.2.6 Загальні вимоги, встановлені до аерозольних розпилювачів, ємностей малих, що містять газ (газових балончиків), і касет паливних елементів, що містять скраплений займистий газ

Глава 6.3 Вимоги до виготовлення й випробувань тари для інфекційних речовин категорії А класу 6.2 (№ ООН 2814 і 2900)

6.3.1 Загальні положення

6.3.2 Вимоги до тари

6.3.3 Код для позначення типів тари

6.3.4 Маркування

6.3.5 Вимоги до випробувань тари

Глава 6.4 Вимоги до виготовлення, випробувань і затвердження упаковок для радіоактивних матеріалів і затвердження таких матеріалів

6.4.1 (Зарезервовано)

6.4.2 Загальні вимоги

6.4.3 (Зарезервовано)

6.4.4 Вимоги, встановлені до звільнених упаковок

6.4.5 Вимоги, встановлені до промислових упаковок

6.4.6 Вимоги, встановлені до упаковок, що містять гексафторид урану

6.4.7 Вимоги, встановлені до упаковок типу А

6.4.8 Вимоги, встановлені до упаковок типу В(U)

6.4.9 Вимоги, встановлені до упаковок типу В(M)

6.4.10 Вимоги, встановлені до упаковок типу С

6.4.11 Вимоги, встановлені до упаковок, що містять подільний матеріал

6.4.12 Процедури випробувань і підтвердження відповідності

6.4.13 Випробування цілісності системи захисної оболонки й захисту й оцінки безпеки з критичності

6.4.14 Мішень для випробувань на падіння

6.4.15 Випробування для підтвердження здатності витримувати нормальні умови перевезення

6.4.16 Додаткові випробування для упаковок типу А, призначених для рідин і газів

6.4.17 Випробування для перевірки здатності витримувати аварійні умови перевезення

6.4.18 Посилене випробування на занурення у воду упаковок типу В(U) і типу В(М), що містять більше 105 А2, і упаковок типу С

6.4.19 Випробування на водонепроникність упаковок, що містять подільний матеріал

6.4.20 Випробування упаковок типу С

6.4.21 Перевірки пакувальних комплектів, призначених для розміщення в них 0,1 кг або більше гексафториду урану

6.4.22 Затвердження конструкцій упаковок і матеріалів

6.4.23 Заявки на затвердження перевезення радіоактивного матеріалу й затвердження

Глава 6.5 Вимоги до виготовлення й випробувань контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (КСМ)

6.5.1 Загальні вимоги

6.5.2 Маркування

6.5.3 Вимоги до конструкції

6.5.4 Випробування, сертифікація й перевірки

6.5.5 Особливі вимоги до КСМ

6.5.6 Вимоги до випробувань КСМ

Глава 6.6 Вимоги до виготовлення й випробувань великогабаритної тари

6.6.1 Загальні положення

6.6.2 Код для позначення типів великогабаритної тари

6.6.3 Маркування

6.6.4 Особливі вимоги до великогабаритної тари

6.6.5 Вимоги до випробувань великогабаритної тари

Глава 6.7 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань переносних цистерн і багатоелементних газових контейнерів (БЕГК) «UN»

6.7.1 Сфера застосування й загальні вимоги

6.7.2 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань переносних цистерн, призначених для перевезення речовин класу 1 і класів 3–9

6.7.3 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань переносних цистерн, призначених для перевезення неохолоджених скраплених газів

6.7.4 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань переносних цистерн, призначених для перевезення охолоджених скраплених газів

6.7.5 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань багатоелементних газових контейнерів (БЕГК) «UN», призначених для перевезення неохолоджених газів

Глава 6.8 Вимоги до виготовлення, обладнання, офіційного затвердження типу, перевірок, випробувань і маркування вбудованих цистерн (автоцистерн), знімних цистерн, контейнерів цистерн і знімних кузовів-цистерн, корпуси яких виготовлені з металевих матеріалів, а також транспортних засобів-батарей і багатоелементних газових контейнерів (БЕГК)

6.8.1 Сфера застосування

6.8.2 Вимоги, застосовувані до всіх класів

6.8.3 Спеціальні вимоги, застосовувані до класу 2

6.8.4 Спеціальні положення

6.8.5 Вимоги конструкції, що стосуються матеріалів і конструкції вбудованих зварених цистерн, знімних зварених цистерн і зварених корпусів контейнерів-цистерн, для яких встановлюється випробувальний тиск не менше 1 МПа (10 бар), а також вбудованих зварених цистерн, знімних зварених цистерн і зварених корпусів контейнерів-цистерн, призначених для перевезення охолоджених скраплених газів класу 2

Глава 6.9 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань переносних цистерн з корпусом з армованих волокном пластмас (АВП)

6.9.1 Застосування й загальні вимоги

6.9.2 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань переносних цистерн з АВП

Глава 6.10 Вимоги до виготовлення, обладнання, офіційного затвердження типу, перевірки й маркування вакуумних цистерн для відходів

6.10.1 Загальні положення

6.10.2 Конструкція

6.10.3 Елементи обладнання

6.10.4 Перевірка

Глава 6.11 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань контейнерів для масових вантажів

6.11.1 (Зарезервовано)

6.11.2 Сфера застосування й загальні вимоги

6.11.3 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань контейнерів, що відповідають положенням КБК, використовуваним у якості контейнерів для масових вантажів BK1 або BK2

6.11.4 Вимоги до конструкції, виготовлення й затвердження контейнерів для масових вантажів BK1 або BK2, крім контейнерів, що відповідають положенням КБК

6.11.5 Вимоги до конструкції, виготовлення, перевірки й випробувань м’яких контейнерів для масових вантажів BK3

Глава 6.12 Вимоги до конструкції, обладнання, офіційного затвердження типу, перевірок і випробувань, а також маркування цистерн, контейнерів для масових вантажів і спеціальних відділень для вибухових речовин змішувально-зарядних машин (MEMU)

6.12.1 Сфера застосування

6.12.2 Загальні положення

6.12.3 Цистерни

6.12.4 Елементи обладнання

6.12.5 Спеціальні відділення для вибухових речовин

Глава 6.13 Вимоги до конструкції, виготовлення,обладнання, офіційного затвердження типу, випробувань і маркування вбудованих цистерн (автоцистерн) і знімних цистерн з армованих волокном пластмас (АВП)

6.13.1 Загальні положення

6.13.2 Виготовлення

6.13.3 Елементи обладнання

6.13.4 Випробування й офіційне затвердження типу онструкції

6.13.5 Перевірки

6.13.6 Маркування


Частина 7 Положення, що стосуються умов перевезення, навантаження, розвантаження й обробки вантажів

Глава 7.1 Загальні положення

7.1.7 Спеціальні положення, що застосовуються до перевезення самореактивних речовин класу 4.1, органічних пероксидів класу 5.2 і речовин, що стабілізуються шляхом регулювання температури (за винятком самореактивних речовин і органічних пероксидів)

Глава 7.2 Положення, що стосуються перевезення в упаковках

Глава 7.3 Положення, що стосуються перевезення навалом/насипом

7.3.1 Загальні положення

7.3.2 Положення, що стосуються перевезення навалом/насипом у випадку застосування положень пункту 7.3.1.1 а)

7.3.3 Положення, що стосуються перевезення навалом/насипом у випадку застосування положень пункту 7.3.1.1 b)

Глава 7.4 Положення, що стосуються перевезення в цистернах

Глава 7.5 Положення, що стосуються навантаження, розвантаження й обробки вантажів

7.5.1 Загальні положення, що стосуються навантаження, розвантаження й обробки вантажів

7.5.2 Заборона сумісного навантаження

7.5.3 (Зарезервовано)

7.5.4 Запобіжні заходи відносно продуктів харчування, інших предметів споживання й кормів для тварин

7.5.5 Обмеження кількостей, що перевозяться

7.5.6 (Зарезервовано)

7.5.7 Обробка й укладання вантажів

7.5.8 Очищення після розвантаження

7.5.9 Заборона куріння

7.5.10 Запобіжні заходи проти електростатичних зарядів

7.5.11 Додаткові положення, застосовні до деяких класів або до визначених вантажів


Додаток В ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ Й ТРАНСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Частина 8 Вимоги, що стосуються екіпажів, обладнання й експлуатації транспортних засобів, а також документації

Глава 8.1 Загальні вимоги, що стосуються транспортних одиниць і їх обладнання

8.1.1 Транспортні одиниці

8.1.2 Документи, що знаходяться на транспортній одиниці

8.1.3 Розміщення великих знаків небезпеки й маркування

8.1.4 Протипожежне обладнання

8.1.5 Інше обладнання й засоби індивідуального захисту

Глава 8.2 Вимоги, що стосуються підготовки екіпажу транспортного засобу

8.2.1 Сфера застосування й загальні вимоги до підготовки водіїв

8.2.2 Спеціальні вимоги до підготовки водіїв

8.2.3 Підготовка осіб, що беруть участь в автомобільному перевезенні небезпечних вантажів, крім водіїв, що мають свідоцтво відповідно до розділу 8.2.1

Глава 8.3 Різні вимоги, які повинні виконуватися екіпажем транспортного засобу

8.3.1 Пасажири

8.3.2 Використання протипожежних засобів

8.3.3 Заборона розкриття упаковок

8.3.4 Переносні освітлювальні прилади

8.3.5 Заборона куріння

8.3.6 Робота двигуна під час навантаження або розвантаження

8.3.7 Використання стоянкових гальм і противідкотних упорів

8.3.8 Використання електричних з’єднань

Глава 8.4 Вимоги, що стосуються нагляду за транспортними засобами

Глава 8.5 Додаткові вимоги, що стосуються окремих класів або речовин

Глава 8.6 Обмеження на проїзд транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, через автодорожні тунелі

8.6.1 Загальні положення

8.6.2 Дорожні знаки й сигнали, що регулюють проїзд транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

8.6.3 Коди обмежень проїзду через тунелі

8.6.4 Обмеження на проїзд транспортних одиниць, що перевозять небезпечні вантажі, через тунелі


Частина 9 Вимоги, що стосуються конструкції транспортних засобів і їх допущення до перевезення

Глава 9.1 Сфера застосування, визначення й вимоги, що стосуються допущення транспортних засобів до перевезення

9.1.1 Сфера застосування й визначення

9.1.2 Допущення до перевезення транспортних засобів EX/II, EX/III, FL і AT і MEMU

9.1.3 Свідоцтво про допущення до перевезення

Глава 9.2 Вимоги, що стосуються конструкції транспортних засобів

9.2.1 Дотримання вимог цієї глави

9.2.2 Електрообладнання

9.2.3 Гальмове обладнання

9.2.4 Запобігання небезпеки виникнення пожежі

9.2.5 Обладнання обмеження швидкості

9.2.6 Зчіпні обладнання автомобілів і причепів

9.2.7 Попередження інших ризиків, пов’язаних з паливом

Глава 9.3 Додаткові вимоги, що стосуються укомплектованих або доукомплектованих транспортних засобів EX/II або EX/III, призначених для перевезення вибухових речовин і виробів (клас 1) в упаковках

9.3.1 Матеріали, використовувані в конструкції кузовів транспортних засобів

9.3.2 Паливні обігрівальні прилади

9.3.3 Транспортні засоби EX/II

9.3.4 Транспортні засоби EX/III

9.3.5 Двигун і вантажне відділення

9.3.6 Зовнішні джерела тепла й вантажне відділення

9.3.7 Електрообладнання

Глава 9.4 Додаткові вимоги, що стосуються конструкції кузовів укомплектованих або доукомплектованих транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів в упаковках (крім транспортних засобів EX/II і EX/III)

Глава 9.5 Додаткові вимоги, що стосуються конструкції кузовів укомплектованих або доукомплектованих транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних твердих речовин навалом/насипом

Глава 9.6 Додаткові вимоги, що стосуються укомплектованих або доукомплектованих транспортних засобів, призначених для перевезення речовин при регульованій температурі

Глава 9.7 Додаткові вимоги, що стосуються вбудованих цистерн (автоцистерн), транспортних засобів-батарей і укомплектованих або доукомплектованих транспортних засобів, використовуваних для перевезення небезпечних вантажів у знімних цистернах місткістю більше 1 м3 або в контейнерах-цистернах, переносних цистернах або БЕГК місткістю більше 3 м3 (транспортні засоби EX/III, FL і AT)

9.7.1 Загальні положення

9.7.2 Вимоги, що стосуються цистерн

9.7.3 Кріплення

9.7.4 Вирівнювання електричних потенціалів транспортних засобів FL

9.7.5 Стійкість автоцистерн

9.7.6 Захист транспортних засобів із заднього боку

9.7.7 Паливні обігрівальні прилади

9.7.8 Електрообладнання

9.7.9 Додаткові вимоги із забезпечення безпеки, що стосуються транспортних засобів FL і ЕХ/III

Глава 9.8 Додаткові вимоги, що стосуються укомплектованих і доукомплектованих MEMU

9.8.1 Загальні положення

9.8.2 Вимоги, що стосуються цистерн і контейнерів для масових вантажів

9.8.3 Вирівнювання електричних потенціалів MEMU

9.8.4 Стійкість MEMU

9.8.5 Захист MEMU із заднього боку

9.8.6 Паливні обігрівальні прилади

9.8.7 Додаткові вимоги із забезпечення безпеки

9.8.8 Додаткові вимоги із забезпечення охорони