16/05/2014

Речовини, небезпечні для довкілля

Речовини, небезпечні для довкілля

Неповний перелік речовин, небезпечних для довкілля

Речовинами, небезпечними для довкілля, є рідкі або тверді речовини — забруднювачі водного середовища, а також розчини й суміші цих речовин, які відповідають показникам і критеріям, наведеним у пункті 2.2.9.1.10 ДОПНВ.

Небезпека для довкілля (водного середовища), відповідно до ДОПНВ, розглядається як додатковий вид небезпеки для небезпечних вантажів класів 1–9, якщо вони відповідають критеріям, наведеним у пункті 2.2.9.1.10 ДОПНВ. Винятком є небезпечні вантажі, віднесені до номерів ООН 3077 і 3082, для яких небезпека для довкілля є основним видом небезпеки.

Основними елементами класифікації речовин, небезпечних для довкілля, є:

  • гостра токсичність у водному середовищі;
  • хронічна токсичність у водному середовищі;
  • здатність до біологічної акумуляції або фактична біологічна акумуляція;
  • розкладання (біологічне або небіологічне) стосовно до органічних хімічних речовин.

Протягом 2009-2010 років планувалося провести класифікацію всіх існуючих речовин класів 1–9 з метою визначення ступеню їх впливу на довкілля (водне середовище). Однак скласти повний перелік вантажів, небезпечних для довкілля, не є можливим, оскільки нерідкі випадки, коли до одного й того самого номеру ООН відносяться як небезпечні для довкілля речовини, так і речовини, що не становлять для нього небезпеки.

Інформацію про небезпеку, яку становить речовина для довкілля, надається виробником речовини в розділі 12 Паспорта безпеки речовини. За інформацією, наведеною в даному розділі Паспорта, можна судити про відповідність речовини показникам і критеріям, зазначеним у пункті 2.2.9.1.10 ДОПНВ. Інформацію, необхідну для визначення умов перевезення небезпечного вантажу, надає виробник у розділі 14 Паспорта безпеки. Для небезпечних вантажів, що є небезпечними для довкілля, у Розділі 14 повинен робитися відповідний запис, наприклад «Речовина, небезпечна для довкілля» і/або «Забруднювач моря». Дуже часто в розділі 14 Паспорта безпеки для речовин, небезпечних для довкілля, приводиться маркувальний знак, показаний на рис. 1.

 Маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини

Рис. 1. Маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини

 Узагальнивши інформацію про небезпечні властивості вантажів, наявну у відкритому доступі, ми склали неповний Перелік небезпечних для довкілля речовин. Цей Перелік небезпечних для довкілля речовин не є офіційним і призначений тільки для загального ознайомлення. Ми не несемо відповідальності за можливі неточності в Переліку й за наслідки застосування Переліку речовин, небезпечних для довкілля. У всіх випадках для одержання достовірної інформації про небезпечний вантаж, необхідної для його перевезення, необхідно звертатися до розділу 14 Паспорта безпеки. 

З метою мінімізації забруднення довкілля речовинами, що становлять для нього небезпеку, щодо перевезення таких речовин ДОПНВ установлює додаткові вимоги, що стосуються маркірування вантажних і вантажних транспортних одиниць, а також інформації, що вноситься в транспортний документ.

Маркірування небезпечних для довкілля речовин 

На упаковки з речовинами, небезпечними для довкілля, наноситься маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини (рис. 2). 

Розміщення маркувального знака небезпечної для довкілля речовини на упаковці

Рис. 2. Розміщення маркувального знака небезпечної для довкілля речовини на упаковці

Маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини не наноситься на упаковки в одиночній або внутрішній тарі комбінованої тари, що містять не більше:

  • 5 л рідин;
  • 5 кг (маса нетто) твердих речовин.

Маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини не наноситься на упаковки з небезпечними вантажами, упакованими в обмежених і звільнених кількостях.

На контейнерах середньої вантажопідйомності для масових вантажів місткістю більше 450 л і великогабаритній тарі маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини наноситься на дві протилежні бічні сторони.

Маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини повинен бути довговічним і мати розміри 100 на 100 мм, за винятком упаковок, розміри яких дозволяють наносити тільки знаки менших розмірів.

Цистерни, контейнери й транспортні засоби, що перевозять небезпечні для довкілля речовини (на що вказує додатковий запис у транспортному документі), позначаються знаком, показаним на рис. 3. Знак речовини, небезпечної для довкілля, повинен мати розмір 250 на 250 мм і кріпитися поруч зі знаками-табло небезпеки, прикріпленими до цистерни або транспортного засобу (рис. 2). Якщо до транспортного засобу відповідно до положень ДОПНВ не потрібно кріпити знаки-табло небезпеки (наприклад, під час перевезення упаковок із небезпечними вантажами класів 2–9, крім 7), то до такого транспортного засобу також не треба кріпити й маркувальні знаки для небезпечних для довкілля речовин.

Розміщення на автоцистерні маркувальних знаків для речовин, небезпечних для довкілля

Рис. 3. Розміщення на автоцистерні маркувальних знаків для речовин, небезпечних для довкілля

Інформація, що вноситься в транспортний документ під час перевезення речовин, небезпечних для довкілля

Під час перевезення речовин, небезпечних для довкілля, у транспортний документ вноситься запис «Небезпечна для довкілля», «Забруднювач морського середовища/небезпечна для довкілля», наприклад «UN 1203 БЕНЗИН МОТОРНИЙ, 3, II, (D/E), небезпечна для довкілля».

Під час перевезення в транспортному ланцюзі за участю морського транспорту допускається вносити запис «Забруднювач морського середовища/небезпечна для довкілля».