2/02/2014

Перевезення пестицидів і агрохімікатів з використанням звільнень (винятків)

Багато пестицидів і агрохімікатів під час перевезення автомобільним транспортом відносяться до небезпечних вантажів. Відмінності в способах їх упакування, видах і ступенях небезпеки, у кількостях, що перевозяться, обумовлюють і відмінності в умовах їх перевезення.

Інформація про пестициди й агрохімікати, необхідна для визначення умов перевезення

Пестициди й агрохімікати, які не задовольняють класифікаційним показникам і критеріям, наведеним у частині 2 ДОПНВ, не є небезпечними вантажами під час перевезення автомобільним транспортом.

Інформацію про відповідність пестициду або агрохімікату показникам і критеріям, наведеним у частині 2 ДОПНВ, необхідну для визначення умов його перевезення, надає виробник у розділі 14 паспорта безпеки речовини. Для пестицидів і агрохімікатів, що є небезпечними вантажами, вказується така інформація: 

 • номер ООН;
 • належне відвантажувальне найменування;
 • види небезпеки;
 • група упакування;
 • інформація про те, чи є пестицид або агрохімікат, небезпечним для довкілля (забруднювачем морського середовища) і т.п. 

У цьому розділі паспорта безпеки пестициду або агрохімікату, що не є небезпечним вантажем, вказується, що перевезення не регулюється спеціальними правилами. 

Розглянемо різні способи перевезення пестицидів і агрохімікатів, які є небезпечними вантажами.

Перевезення пестицидів і агрохімікатів в обмежених кількостях

Багато пестицидів і агрохімікатів упаковують в обмежених кількостях з дотриманням вимог глави 3.4 ДОПНВ, щоб до їх перевезення застосовувалися менш жорсткі вимоги. 

Небезпечними вантажами в обмежених кількостях є пестициди й агрохімікати, упаковані без перевищення максимальних кількостей на внутрішню тару, установлених для кожного вантажу в стовпчику «7а» Переліку небезпечних вантажів ДОПНВ (рис. 1). Максимальна маса брутто упаковки не повинна перевищувати 30 кг, а для внутрішньої тари на лотках, обгорнених у термоусадочний матеріал або плівку, вона не повинна перевищувати 20 кг.

 

Максимальное количество на внутреннюю тару для опасных грузов в ограниченных количествах

Рис. 1. Максимальна кількість на внутрішню тару для небезпечних вантажів в обмежених кількостях

Упаковки з пестицидами й агрохімікатами в обмежених кількостях маркіруються знаком у формі ромба із зафарбованими верхнім і нижнім кутами (рис. 2).

Маркировочный знак для опасных грузов в ограниченных количествах

Рис. 2. Маркувальний знак для небезпечних вантажів в обмежених кількостях

Перевезення упаковок, що містять пестициди й агрохімікати в обмежених кількостях, звільняється від ряду вимог ДОПНВ. Але це не стосується, наприклад, необхідності виконання вимог щодо розміщення й кріплення вантажу. Крім того, транспортні одиниці максимальною масою понад 12 т, у яких перевозяться упаковки з небезпечними вантажами в обмежених кількостях загальною масою брутто більше 8 т, повинні попереду й позаду позначатися маркувальними знаками для обмежених кількостей розміром 250 × 250 мм (рис. 3).

 

Места крепления маркировочных знаков для опасных грузов в ограниченных количествах на транспортной единице

Рис. 3. Місця кріплення маркувальних знаків для небезпечних вантажів в обмежених кількостях на транспортній одиниці

Перевезення пестицидів і агрохімікатів, упакованих в обмежених кількостях, здійснюється без таких перевізних документів:

Перевезення пестицидів і агрохімікатів у кількостях, що не перевищують значень, зазначених у підрозділі 1.1.3.6 ДОПНВ

Упаковки, у яких місткість внутрішньої тари перевищує значення, зазначене для відповідної позиції Переліку небезпечних вантажів ДОПНВ у стовпчику «7а», або маса брутто перевищує 30 кг (у випадку внутрішньої тари на лотках, обгорнених у термоусадочний матеріал або плівку, 20 кг), маркіруються знаками небезпеки й на них вказується номер ООН (рис. 4).

Размещение маркировки, знаков опасности и манипуляционных знаков на упаковке с пестицидами и агрохимикатами

Рис. 4. Розміщення маркування, знаків небезпеки й маніпуляційних знаків на упаковці з пестицидами й агрохімікатами

Відповідно до підрозділу 1.1.3.6 ДОПНВ, до перевезення невеликих партій упаковок із пестицидами й агрохімікатами, маркірованих знаками небезпеки, також можуть застосовуватися спрощені вимоги. Максимальні кількості пестицидів і агрохімікатів, до перевезення яких на одній транспортній одиниці передбачено спрощені вимоги, наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Максимальні кількості пестицидів і агрохімікатів різних транспортних категорій, які можуть перевозитися за спрощеними вимогами

Транспортна категорія пестициду або агрохімікату

Максимальна кількість.
 Для твердих речовин, кг (маса нетто), для рідин, л

0 0
1 20
2 333
3 1000
4 Будь-яка кількість

Знаючи номер ООН і групу упакування пестициду або агрохімікату, можна визначити його транспортну категорію за Переліком небезпечних вантажів, розміщеним на нашому сайті. 

Під час перевезення упаковок із пестицидами й агрохімікатами, маркірованих знаками небезпеки, у транспортному документі (наприклад, у товарно-транспортній накладній) повинні вказуватися для кожного небезпечного вантажу, переданого до перевезення:

 • номер ООН, якому передують літери «UN»;
 • транспортне найменування, доповнене за необхідності технічною назвою;
 • номери зразків знаків небезпеки. Номери зразків знаків небезпеки, що вказують на додаткові види небезпеки, беруть у дужки;
 • групу упакування речовини;
 • код обмеження проїзду через тунель, якщо маршрут перевезення проходить через тунель, для якого встановлено обмеження на проїзд транспортних засобів з небезпечними вантажами. 

Приклад запису в транспортному документі показано на рис. 5.

Запись о пестициде в транспортном документе

Рис. 5. Запис про пестицид у транспортному документі

Крім того, в обов'язковому порядку повинно бути дотримано вимоги, що стосуються розміщення й кріплення небезпечних вантажів, а також сумісного завантаження небезпечних вантажів в один транспортний засіб. Членам екіпажу забороняється входити в транспортний засіб з освітлювальними приладами, що мають відкрите полум'я, а також курити біля й усередині транспортного засобу під час виконання вантажно-розвантажувальних операцій.

Перевезення пестицидів і агрохімікатів без перевищення максимальних кількостей, зазначених у табл. 1 (підрозділі 1.1.3.6 ДОПНВ), здійснюється без таких перевізних документів:

Під час перевезення пестицидів і агрохімікатів без перевищення максимальних кількостей, зазначених у табл. 1 (підрозділі 1.1.3.6 ДОПНВ), транспортні засоби не маркіруються табличками оранжевого кольору (інформаційними таблицями небезпечного вантажу) і знаками-табло небезпеки.

Перевезення змішаних партій пестицидів і агрохімікатів

У випадку перевезення на транспортному засобі пестицидів і агрохімікатів, що мають різні номери ООН або групу упакування, якщо це доцільно, необхідно здійснювати розрахунок для визначення можливості їх перевезення за спрощеними вимогами. При розрахунках не враховуються небезпечні вантажі в обмежених кількостях й інші небезпечні вантажі, звільнені від вимог ДОПНВ, а також порожня неочищена тара з-під пестицидів і агрохімікатів й інші небезпечні вантажі транспортної категорії 4.

При цьому можуть мати місце два випадки:

 1. На транспортній одиниці перевозяться пестициди й агрохімікати, що відносяться до однієї транспортній категорії, і для них у табл. 1 зазначена однакова максимальна загальна кількість. У цьому випадку звільнення поширюються на перевезення, якщо сумарна кількість пестицидів і агрохімікатів, завантажених у транспортну одиницю, не перевищує максимальної загальної кількості, зазначеної для цих вантажів у табл. 1.
 2. На транспортній одиниці перевозяться пестициди й агрохімікати різних транспортних категорій. У цьому випадку звільнення поширюються на перевезення, якщо сума кількості речовин:
 • віднесених до транспортної категорії 1, помноженого на «50»;
 • віднесених до транспортної категорії 2, помноженого на «3»;
 • віднесених до транспортної категорії 3 не перевищує «1000».

Для ясності розглянемо два приклади перевезення пестицидів і агрохімікатів.

Приклад 1

Розглянемо випадок перевезення пестициду, для якого в розділі 14 Паспорта безпеки, вказана така інформація:

 • № ООН: UN 2902;
 • належне відвантажувальне найменування: ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. (дразоксолон);
 • види небезпеки: 6.1;
 • група упакування: III.

Припустимо буде необхідно перевезти:

 • 10 пластикових каністр × 20 л. Загальна кількість пестициду в каністрах становить 200 л;
 • 300 фібрових ящиків × 20 л. У кожному ящику 4 каністри по 5 л. Загальна маса брутто фібрових ящиків становить 6,5 т.

Маркування, що характеризує транспортну небезпеку вищеописаних упаковок показано на рис. 6.

 

Маркировка опасного груза № ООН 2902

Рис. 6. Маркування небезпечного вантажу № ООН 2902

 


Крок 1. За Переліком небезпечних вантажів визначаємо транспортну категорію небезпечного вантажу. Вантаж відноситься до транспортної категорії 2. 

Крок 2. За табл. 1 визначаємо максимальну кількість пестициду, яка може перевозитися за спрощеними вимогами. Згідно з таблицею 1 максимальна кількість даного небезпечного вантажу, на перевезення якого поширюються винятки, передбачені в підрозділі 1.1.3.6, становить 333 л. 

Крок 3. У третьому кроці визначимо умови перевезення вантажу. 

Оскільки ящики з пестицидом є небезпечними вантажами в обмежених кількостях і їх загальна маса брутто не перевищує 8 т, то вони можуть перевозитися за тих же самих умов, що й безпечні вантажі. До перевезення ящиків у заданій кількості ДОПНВ додаткових вимог не передбачає. 

Оскільки загальна кількість пестициду в каністрах (200 л) не перевищує значення, зазначеного в табл. 1 (333 л), то задана кількість вантажу може перевозитися за спрощеними вимогами. Слід зазначити, що при оцінці не враховуються небезпечні вантажі в обмежених кількостях, оскільки, відповідно до положень підрозділу 1.1.3.4 ДОПНВ, їх вже звільнено від необхідності дотримання правил. 

Отже, які ж вимоги ДОПНВ потрібно виконувати під час перевезення розглянутого в прикладі небезпечного вантажу, а які ні.

1. Перевізні документи. 

Оскільки на розглянуте перевезення поширюються звільнення, передбачені підрозділами 1.1.3.4 і 1.1.3.6 ДОПНВ, то під час перевезення повинен бути тільки транспортний документ. 

По пестициду, упакованому в ящики й у каністри, записи в транспортний документ повинні вноситися окремо. 

По пестициду, упакованому в обмежених кількостях,   у транспортному документі не потрібно вказувати номери ООН, належне відвантажувальне найменування, номери зразків знаків небезпеки й групу упакування речовини. Пестицид може перевозитися автомобільним транспортом під комерційною назвою. 

По пестициду, упакованому в каністри, у транспортному документі необхідно вказати номер ООН, належне відвантажувальне найменування, номер зразка знака небезпеки й групу упакування речовини. Приклад запису в транспортному документі показано на рис. 5.

2. Маркірування транспортного засобу.

Транспортний засіб, завантажений розглянутим у прикладі вантажем, не повинен маркіруватися табличками оранжевого кольору, знаками-табло небезпеки і маркірувальними знаками для небезпечних вантажів в обмежених кількостях.

3. Додаткове обладнання й засоби пожежогасіння.

Під час перевезення, розглянутого в прикладі вантажу, транспортний засіб не повинен комплектуватися предметами додаткового обладнання, передбаченими для перевезення небезпечних вантажів.

На транспортному засобі повинен бути один порошковий вогнегасник ємністю 2 кг вогнегасного складу.