Головна → СУСАР

СУСАР

«Союз Учасників Спеціального Автодорожнього Руху» (СУСАР) — неприбуткове суспільне об'єднання юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, а також підготовкою водіїв і уповноважених (консультантів) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, з підвищенням кваліфікації викладачів центрів спеціального навчання.

Недостатньо якісний рівень підготовки персоналу, зайнятого в перевезеннях, і співробітників патрульних служб, що контролюють перевезення небезпечних вантажів на автомобільних дорогах, недосконалість самої системи контролю, безліч інших об'єктивних і суб'єктивних факторів та робота з їх усунення обумовили створення структури, здатної виробити єдину й узгоджену позицію в сфері безпеки перевезення небезпечних вантажів і відстоювати її на державному рівні.

Такою структурою й став СУСАР, який є добровільним об'єднанням експертів у сфері перевезення небезпечних вантажів і учасників дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

СУСАР створено для сприяння розвитку внутрішніх і міжнародних перевезень небезпечних вантажів, для усунення перешкод у здійсненні таких перевезень, а також захисту прав і презентації інтересів членів СУСАР в органах державної влади й міжнародних організаціях.

Мета й напрямки діяльності:

  • Сприяння в розвитку внутрішніх і міжнародних перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
  • Захист прав і законних інтересів членів Союзу в державних органах та інших установах й організаціях.
  • Розробка рекомендацій з удосконалення нормативно-правового регулювання перевезення небезпечних вантажів.
  • Організація тематичних заходів у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
  • Взаємодія з компетентними органами в сфері перевезення небезпечних вантажів.
  • Розробка проектів навчальних програм й освітніх концепцій для навчання водіїв та уповноважених (консультантів).
  • Розробка навчально-методичного й програмного забезпечення спеціального навчання персоналу, зайнятого в перевезенні небезпечних вантажів.
  • Гармонізація процесу спеціальної підготовки й оцінки кваліфікації водіїв і уповноважених (консультантів).
  • Гармонізація процедур (стандартів) організацій, які надають адміністративні послуги в сфері допущення водіїв і автотранспорту до перевезення небезпечних вантажів.
  • Розробка заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху під час перевезення небезпечних вантажів.

Членство в Союзі:

Членами Союзу можуть стати юридичні й фізичні особи-підприємці, діяльність яких пов'язана з перевезенням небезпечних вантажів.

Підвищення професійного рівня персоналу й інженерно-технічних фахівців транспортних організацій є найважливішою складовою дорожньої безпеки,  а отже – питанням державної важливості. 

Сподіваємося, що загальне розуміння ідеологічної основи діяльності нашого Союзу дозволить її членам якісніше й ефективніше реалізовувати свою діяльність і тим самим сприяти безпеці й економічному зростанню транспортної галузі.